Jeg havde fornøjelsen af at levere et oplæg om “MaaS – Mobility as a Service fra tegnebrædt til virkelighed”  MaaS præsentation her  –  den 31. marts, 2017 på transportpolitisk konference: Kollektiv trafik I de næste 25 år. Konferencen afholdes af Transportøkonomsk forening (TØF) I samarbejde med Kollektiv Trafik Forum. Programmet for dagen her.

Oplægget blev debatteret efterfølgende af et panel af lokal, regional og landspolitikere. Desværre var der ikke repræsentation fra de regeringsbærende partier i panelet.

Politikerne var klar over mulighederne og et par stykker havde været i Wien for at se på hvor langt man er kommet med WienMobil Lab app for MaaS.

Der var en frustration over en manglende sammenhængende plan for udvikling af mobilitet i hovedstadsregionen og at der var en fragmenteret tilgang til emnet.

Der var ikke klarhed over hvem der bør blive MaaS leverandør i hovedstaden en gang, endsige hele landet. Men der var opmærksomhed på de projekter som region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab gennemfører sammen med GoMore, taxaselskaber og Rejseplanen med at række ud til tyndt befolkede områder med ringe busdækning.

Rejseplanen er en meget populær app og en evolution inkluderende private leverandører af delt mobilitet er en mulighed. Offentlig transport skal selvfølgelig bestemme over egne kanaler, men hvordan skal governance være for MaaS dækkende alle delte mobilitetsløsninger offentlig såvel som privat. Det kræver mere dialog.