I Fagbladet Trafik & Veje, Januar 2018 skriver jeg om den nye finske transportlov som blandt andet introducerer MaaS og hvad vi kan lære af det.

Her er hovedpunkterne. Læs hele artiklen her MaaS som lov i Finland Trafik & Veje 2018-1

Med de teknologier, der nu er til rådighed er det blevet muligt, realistisk og meget effektivt at arbejde i åbne systemer og dele data til brug for at skabe nye sammenhængende services til gavn for brugere af delte mobilitetsservices.

Mobilitet som en service, også benævnt MaaS (Mobility as a Service) præsenteres fra mange sider som metoden til at skabe et åbent marked for delemobilitetsservices. Ambitionen er at udviske grænserne mellem offentlige og private mobilitetsleverandører og lade MaaS leverandører (mobilitetsagenter) skabe rejsekæder og skabe overblik over hvilke muligheder der er for at komme fra dør til dør med delt mobilitetsservices.

Hovedpunkterne i den nye transportlov

Den nye Finske lov om transport services har som hovedformål at skabe rammerne for et åbent marked for transport af både passagerer og gods i Finland.
Loven omhandler alle kommercielle transport services på veje mod et vederlag og med formål at skabe indkomst.

Forpligtigelse for finske transportservice-leverandører. Kilde: Det finske ministerium for transport 

 

Loven gælder for alle offentlige og private services eller kombinationer af services relateret til transport som tilbydes til offentligheden eller privat brug.
Integreret mobilitetsservices introduceres som skabelse af rejsekæder og andre servicepakker mod et vederlag ved at kombinere mobilitetsservices udbudt af forskellige serviceleverandører.

 

Er Finland ved at skabe det næste Nokia?

Introduktionen af de åbne grænseflader og MaaS leverandører åbner for, at der kan skabes rejsekæder ved at sammensætte services fra offentlige og private aktører. Kunderne kan således vælge, sammensætte og købe komplette rejser fra dør til dør hos deres foretrukne leverandør af mobilitet.
Med den nye transportlov forsøger Finland at skabe et fundament ikke blot for bedre mobilitet, men også for start up af en skov af virksomheder som kan skabe nye forretningsmodeller ved at have adgang til de åbne data mellem mobilitetsaktørerne.  Allerede nu er den første finske MaaS aktør, MaaS-Global, på vej ud på verdensmarkedet.

 

Kræver MaaS lovgivning, eller kan MaaS skabes som en sund forretningsbeslutning uden?

Indtil nu har det ikke været realistisk for en MaaS aktør at starte i Danmark, da der ikke endnu er mulighed for at skabe en forretning ved at sammensætte rejser igennem åbne grænseflader til de danske mobilitetsaktører.
De offentlige transportaktører har via rejseplanen åbnet for rejseplandata, men der er lukket for priser og for køb af billetter.
For alle aktører, private såvel som offentlige, mangler det fælles regelsæt for det åbne mobilitetsmarked, som er skabt ved lovgivning i Finland.Der er ikke noget teknisk i vejen for at opstille et charter for, hvorledes mobilitetsaktører skal samvirke i et dansk økosystem for delemobilitet.
Udfordringen er, at det kræver en indsats for alle aktører med at etablere og vedligeholde de åbne grænseflader samt at skabe et samarbejde for at opstille de fælles regler for at virke og konkurrere på et åbent marked for delemobilitet og med leverandører af MaaS.

 

Skal vi fortsat eje en bil for at have fri adgang til mobilitet?

MaaS er ikke bare smart anvendelse af ny teknologi. Det er langt mere et spørgsmål omkring governance mellem mange aktører og regulatorer og godt købmandskab. Kan vi se værdien for alle aktører i at skabe en åben markedsplads for delemobilitetsservices?

Læs hele artiklen I Trafik & Veje Januar 2018 udgaven eller som særtryk her: MaaS som lov i Finland Trafik & Veje 2018-1

Videre diskussion og kontakt:

Hvordan accelererer vi bedst brug af delemobilitet til at reducere trængsel og forbedre luftkvaliteten i byen og sikre mobilitet for alle på landet. Hvor skal man starte og hvad er faldgruberne. Følg min blog her og deltag i debatten på LinkedIn.

Min mission er at virke for bedre delemobilitet og MaaS. Hvad er din udfordring omkring at sikre bedre mobilitet til danskerne. Åbn en dialog med mig her eller email direkte.